აპლიკანტის პორტალი
შექმნილია ასეკო საქართველოს მიერ
აღნიშნული კომპიუტერული პროგრამა შექმნილია ამერიკელი ხალხის გულისხმიერი მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით